Jagtprøvens afvikling

Jagttegnsprøver afholdes af de lokale statsskovdistrikter, og de prøvesagkyndige vil være Vildtkonsulenter fra disse distrikter.

Forårsprøverne afholdes fra 15. april. Efterårsprøverne afholdes fra 1. september. Tilmelding til prøverne skal ske af en jagttegnslærer og tilmeldingsfristerne er henholdsvis 14/2 og 16/7.

For at kunne deltage ved en prøve skal man have deltaget på et våbenkursus, hos en ”Autoriseret våbenkursuslærer”.  Det er denne lærer der indestår for at aspiranten har gennemgået våbenkurset. Våbenkurset er ikke et helt jagttegnskursus  -  det drejer sig om teorilektionerne om våben og sikkerhed, og 2 besøg på skydebanen, hvor der skal afgives 2 x 25 skud, på 2 forskellige datoer. Et gennemgået våbenkursus gælder for de næste 2 prøveperioder.

Det normale er at et jagttegnshold kører frem til medio april. Herefter kommer man op til prøve medio / ultimo april.

Prøven består af en skriftlig del, og en praktisk del. Der er følgende muligheder for at bestå / komme til prøve igen :

Aspiranter, der består den skriftlige, men ikke den praktiske prøve, kan tilmelde sig yderligere 1 praktisk prøve inden for samme prøveperiode (nyt gebyr). Såfremt prøven fortsat ikke beståes, kan fornyet aflæggelse af jagtprøve kun ske ved aflæggelse af både den skriftlige og den praktiske prøve, og det kan først ske i den næste prøveperiode (efterår  -  nyt gebyr).

Skriftlig prøve :

Den skriftlige prøve omfatter 40 spørgsmål. De 36 af dem skal besvares rigtigt. Spørgsmålene omfatter områderne : Lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser, våbenlovgivningen, vildtbiologi, artskendskab, de jagtetiske regler og anskydning samt våbenteori. Endvidere spørgsmål om hvilke arter der er fastsat jagttid på.

Praktisk prøve :

Den praktiske prøve omfatter : Våbenbehandling under jagt (handlebane). Vurdering af afstande til 6 vildtfigurer (naturlig størrelse), der placeres i terrænet ved 4 poster. Der er en svartid på 5 sekunder ved hver figur. Mindst 5 af de 6 afstand skal besvares rigtigt. Afgivelse af skud til 4 lerduer der skal betragtes som flyvende vildt (der er ikke krav om at ramme).

NYT fra 2014 : Efter bestået jagtprøve kan man købe våben, og træne. Men inden man kan jage skal man aflægge skydeprøve med haglgevær. Man skal skyde til 6 enkelte bagduer, 6 højreduer og 6 venstreduer. Og man skal ramme mindst 2 hvert sted.