Aldersbestemmelse ved tandslid - Råvildt

 

 

Når råvildt er 1 år gammel skiftes 3. nederste kindtand fra en 3-delt til en 2-delt. Derefter vurderes alderen på tandsliddet, som vist på nedenstående billeder.

Forbehold : Ved meget sandholdigt føde kan tandsliddet være stort, selv ved unge bukke. Dog kan tandsliddet give en god indikation af hvor gamle dyrene er. Alderen på billederne nedenfor er den alder der er protokolført i Polen.

 

Tre kæber på henholdsvis 1 år, 4 år og 7 år :

 

De samme 3 kæber "Lidt fra oven" - læg mærke til "Bredden" der opstår når tanden slides :

 

Læg mærke til kæben på 1 år hvor den 2-delte tand er ved at skubbe den 3-delte tand ud (meget sjældendt synlingt):

 

 

 

Knogleskader - Råvildt

 

Ribben fra Råbuk - sandsynligvis med en skade fra et haglskud hvor et hagl har lavet hullet :

 

Forben fra Råbuk, sandsynligvis med skade fra et riffelskud, Det sortmarkerede område, er savesporet, hvor knoglen fortsatte op mod skulderbladet :