Undervisningen vil omfatte følgende emner:

1. Kendskab til fugle og pattedyr, samt deres biologi (Vigtig del af prøve).

2. Jagtlovgivning (Vigtig del af prøve).

3. Våbenkursus, bestående af teori samt min. 2 gange på skydebane (Lovkrav).

4. Jagthunde, alm. brug, samt schweisshundearbejde (ikke del af prøve).

5. Gennemgang og øvelse til den praktisk del af jagtprøve med bl.a. afstandsbedømmelse (Lovkrav).

6. Vildtpleje og revirpleje (ikke del af prøve).

7. Jagtetik,  jagtmoral og jagtledelse (ikke del af prøve).

8. Forskellige jagtformer og sikkerhed (lovkrav).

9. Jagtens grundlag i Danmark (lille del af prøve).