Bestået Jagtprøve og hvad så ..............
 

 

Fra Jagtprøve til Jagttegn :
Efter bestået jagtprøve er du blevet "Jagttegnsberettiget". Den prøvesagkyndige indberetter typisk samme dag som prøven at man er bestået, men herefter skal Politiet godkende at man kan få jagttegn. Dette tager typisk 2-3 uger og man kan herefter betale sit jagttegn.  Ved at udskrive kvittering for betaling kan denne bruges som midlertidigt jagttegn ved ansøgning af våbentilladelse m.v.
 
Haglgevær :
Når du har gyldigt jagttegn (betalt) må du købe et haglgevær. Reglerne er at du indenfor 8 dage efter anskaffelsen skal meddele Politiet, via en spec. blanket, at du har anskaffet et haglgevær hvorefter du vil modtage en kvittering for registreringen. Haglgevær må du jage med fra du har gyldigt jagttegn. Skal man først til prøve i 2014 skal der dog også aflægges haglskydeprøve.
 
Riffel :
Med gyldigt jagttegn kan du søge om våbentilladelse til en riffel. Når man har udset sig den riffel man vil bruge (låne), eller man vil købe, ansøges Politiet om tilladelse. Det kan tage fra nogle dage til nogle uger afhængig af travlhed hos Politiets våbenkontorer.
 
 Hvordan kommer jeg på jagt :
Første mulighed er at tilmelde sig en af de jagter som skovdistriktet evt. tilbyder dig efter bestået prøve (dog ikke plads til alle).  En god mulighed er også at indmelde sig i en jagtforening for derved at komme i kontakt med andre jægere. Nogle jagtforeninger råder over jagtmuligheder som deres medlemmer kan gøre brug af - dog typisk mod ekstra betaling for dem der deltager. Det kan være endagsjagter, eller det kan være områder hvor man køber et sæsonkort. Der er også foreninger der har lejet store plantager, hvor jagtretten så kører i et særskildt konsortie. Man kan også leje jagt direkte ved jordbesidderne. Det er dog ikke velset at man går ind og overbyder hinanden. En mulighed er også at sætte en annonce i avisen, og selvfølgelig holde øje med om nogen annoncerer jagtudlejning i aviser / jagtblade. Ønskes jagt i udlandet vælger de fleste at købe jagt igennem et jagtrejse bureau, men har man direkte kontakter i udlandet som man stoler på er det en mulighed. Man skal dog være opmærksom på et det er forbundet med en vis risiko, og et stort arbejde,  at arrangere selv  -  ikke alle udlejere er lige stabile (læs hæderlige), og nogle lande har ret omfattende regler for indførsel af våben.

 

Info om køb af våben :
 
Haglgevær :
De fleste vælger en over/under kaliber 12. Vælges kaliber 16 eller 20 skyldes det ofte ønske om et lettere våben til jagtbrug. Skyder man meget på skydebane er et tungere våben mere behageligt at skyde mere, da rekylen er mindre, og den er mere rolig ved skudafgivelse. Vælges side by side våben er det også typisk til jagt da de oftest er lidt lettere end over/under.
 
Riffel :
Ved køb af riffel skal man vurdere hvad den skal bruges til. Har man fundet frem til det, og hvad man vil ofre på våbnet er man klar til en tur hos en våbenhandler, hvor man kan se de forskellige muligheder. Når prisklasse og fabrikat er valgt, kommer problemet med hvilken kaliber det skal være. Langt de fleste har ønsket om at jage i Danmark, men trods alt have en kaliber der kan klare en Elg i Sverige, og et Vildsvin i Tyskland/Polen hvis et bud om en sådan jagt kommer. Derved er man inde på de kalibre der kommer over grænsen til kategori 1 (Kronvildt, vildsvin o.s.v.). De mest populære er 6,5x55, 308win og 30.06. Disse 3 kalibre er gode allround kalibre, og ved at de har en enorm udbredelse er det muligt at købe billig træningsammunition. Ser man på 6,5x55 er den meget behagelig at skyde med, men klarer kun lige kravene til kategori 1 i Danmark, og den er hårdt under prees for at være lovlig til "Større vildt" efterhånden som der kommer forbud mod blyholdige projektiler i en del lande. Næste kaliber styrkemæssigt er 308win. Den kan bære tungere kugler end 6,5x55 og er ved at blive den mest udbredte allround kaliber. Ved brug af tunge kugler skal man dog være opmærksom på at man får en lidt mere krum kuglebane. Den sidstnævnte er 30.06 som er den kraftigste af de 3. Det er den mest udbedte kaliber i verden, og med den er man rigtig godt dækket ind, så længe man holder sig fra det allerstørste vildt (bøfler, Elefanter m.v.). Ulempen ved den er at mange vil opleve springet fra 308win til 30.06 som værende det sted hvor rekylen skifter karakter fra at være mærkbar til ubehagelig. Vælges 30.06 vil det være en fordel at have en tung riffel, da rekylen reduceres med riflens vægt. Nogle vælger dog også med tiden at have flere rifler i forskellige kalibre, eller at købe en riffel hvor der kan monteres forskellige piber i forskellige kalibre. Personligt har jeg en riffel med 2 piber. Jeg har en 6,5x55 pibe til skydebane og bukkejagt, og så har jeg en 9,3x62 til det større vildt.