Jagttegnsprøve version 2014 

Af Ole K. Hansen

Efter mange års drøftelser blev det fra 2014 at den nye jagtprøve blev indført. Men hvad var det der skete, og hvad er det så lige der blev lavet om. 

Optakten. 
Der var fra forskellige sider ønske om en modernisering af jagtprøven, så den i større omfang frembragte den helstøbte jæger, der var klar til begå sig på jagter efterfølgende. Og der var fra politisk side krav om en skydeprøve. Efter mange års undersøgelser og drøftelser i vildtforvaltningsrådet havde man en indstilling klar til miljøministeren i foråret 2013, og man mente også at det var realistisk at den nye prøve kunne være gældende fra forårsprøverne 2014. Men den nye bekendtgørelse blev først underskrevet af miljøministeren primo september 2013, dog stadig med ikrafttrædelse forår 2014 - så det blev efterfølgende en travl tid for mange. 

Indførelsen. 
September er normalt den måned hvor nyt opdateret undervisningsmateriale udsendes. Men nu vidste man først i september hvordan den endelige ordlyd i bekendtgørelsen blev. Man var derfor i en periode nødt til at undervise i det stof som ikke blev ændret. Efter nogle meget travle måneder for udbyderne af undervisningsmateriale udkom lige før jul så de længe ventede opdateringer, så man på jagttegnskurserne kunne begynde på de opdaterede emner. Som undervisere stod vi en situation hvor vi løbende skulle sætte os ind i det nye stof, som man kort tid efter skulle give videre til sit hold. Tidligere var der desuden kun 1 bog man kunne bruge, og den var lavet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Jægerforbundet og Hornslet bogtryk. Men Naturstyrelsen trak sig fra dette samarbejde, og markedet blev frit. Hornslet fortsatte med den gammelkendte bog, og Jægerforbundet har udgivet deres egen bog med tilhørende undervisningsmateriale. Gyldendahl har også udgivet en ny bog, men foreløbig dog ikke med hjælpematerialer i samme omfang som de andre. Jagttegnsundervisere er dog helt frit stillet omkring hvad man bruger, blot der blev undervist i det pensum som bekendtgørelsen foreskriver. Det er derved blevet mere frit at vælge det materiale der anvendes ved jagttegnskurser, og det at markedet er blevet frit har givet et løft for materialerne, nu hvor der er blevet fri konkurrence. 

Hvad er nyt : 
Den største ændring er at vildtfoto og spørgsmål til prøven ikke er kendt på forhånd. Tidligere var der ca. 800 kendte foto/spørgsmål som prøverne blev sammensat af. Nu vil prøvens 40 spørgsmål bestå af foto og spørgsmål der ikke er kendt på forhånd. Og så kommer der ydermere spørgsmål vedrørende afvikling af praktisk jagt, naturtyper, vildtpleje, fredningsbestemmelser samt håndtering af nedlagt vildt. Og fra at det primært var teori om våben og sikkerhed, samt afgivelse af 50 skud på skydebane der var lovpligtigt, så stilles der nu langt større krav til omfanget af den undervisning man skal følge for at komme op til prøve. Teoriprøven består stadig af 40 spørgsmål hvor af man mindst skal besvare 36 rigtig. Den praktiske del af jagtprøven, som man kommer igennem samme dag som den teoretiske er næsten uændret, og består stadig af en handlebane på nogle hundrede meter. På den bane vurderes våbenbetjening i forskellige situationer, og man skal vurdere afstand til 6 vildtfigurer, hvor af man skal have 5 rigtige. Disse figurer har altid været i en rødbrun farve, men de er nu forsynet med farvetryk af vildtarten. Eksempelvis vil ræv og gås stå på 22 meter eller 32 meter, og man skal så svare ja eller nej til om det er forsvarligt at skyde (maksimum skud afstand : Råvildt 20, Ræv + Gås 25, Fasan, And og Hare 30 meter). Den praktiske prøve afsluttes med skud til 4 lerduer, hvor det også kun er våbenbetjeningen der vurderes. 

Skydeprøve : 
Tidligere gav bestået jagtprøve lov til at udøve jagt med haglbøsse. Det gør det ikke mere for dem der består jagtprøven fra 2014 og frem. Med et jagttegn kan man nu købe våben og træne med dem. Men før man tager på jagt skal man først bestå en haglskydeprøve. Ikke nødvendigvis lige efter jagtprøven, blot før man tager på jagt. Og man kan forsøge flere gange. Haglskydeprøven består af 6 enkelte bagduer, 6 enkelte venstreduer og 6 enkelte højreduer. Man skal ramme mindst 2 hver sted. Resterende patroner kan tages med til næste stand. Når haglskydeprøven er bestået kan man jage med haglbøsse, og gå op til henholdsvis bue- og/eller riffelprøve. 

Hvordan bliver man jagttegnsunderviser : 
Skulle nogen sidde med lysten til engang at undervise skal man på et Jagttegnsunderviserkursus af 1 uges varighed. Før kurset forventes det at man kan alt stof der benyttes til den almindelige jagttegnsprøve. Man vil så på kurset få et yderligere kompetenceløft. Som afslutning på kurset afholdes en prøve som skal bestås, for at man bliver "Autoriseret jagttegnskursusunderviser". Dumper man har man 1 forsøg ekstra på et senere tidspunkt, og ellers skal man deltage på et kursus igen.