Hvad skal bestilles og hvor ?

 

Ved kurset skal anvendes bogen "Jagttegn" og den tilhørende "Lovsamling til jagttegn". Begge dele kan bestilles på www.jagtproeven.dk